Sukhraj Sethia Jain became the President of Shwetambar Terapanthi Sabha-Delhi