ममता त्रिपाठी

शोध छात्रा। विशिष्ट संस्कृत अध्ययन केन्द्र। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- ११००६७