डॉ. ज्योति सिडाना

सहायक आचार्य , समाजशास्त्र विभाग राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)